OG IGEN IGEN - NY DATO --- Indkaldelse til generalforsamling den 25. april 2021 kl. 13.00

På Kokspang Gl. Skole, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg V.
Kom og hør hvad der rører sig i klubben, og hvis du skulle have lyst til at give et nap med er der altid plads til et nyt ansigt i bestyrelse eller udvalg.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år
På valg er:
Annelise Sørensen
Pirjo Kristensen
Randi Susanne Jøker Nielsen
Sallie Nielsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Nino Kyhl
Ulla Harbo
8. Valg til diverse udvalg
Aktivitetsudvalg
Alridsudvalg
Bladudvalg
Juniorudvalg
Stævneudvalg
9. Eventuelt

Denne generalforsamling, bliver noget anderledes end de andre år, grundet Covid 19, der vil være en del restriktioner vi skal overholde.
Der skal holdes afstand, mundbind er påkrævet når du ikke sidder ned. Der er håndsprit ved indgangen som skal benyttes.
Der vil som de tidligere år, denne gang IKKE være sammenskuds-kagebord, klubben er også kun være vært med sodavand og vand.

Dreki er en aktiv klub, som henvender sig til alle med interesse i den islandske hest, og søger du måske andre i det sydvestjyske, som har det på samme måde? Så er du kommet det rigtige sted hen.

 

Dreki arrangere årligt 1 -2 stævner, fælles rideture, kurser, foredrag, følshows, hyggestævner, kratlusker stævner, islandshestens dag m.m.

 

Har du spørgsmål eller andet skal du være meget velkommen til at kontakte os.

Du kan også finde os på FACEBOOK under Dreki - Sydvestjysk islandshesteklub