Indkaldelse til generalforsamling d. 23. januar 2022 kl. 13.00

Indkaldelse til generalforsamling d. 23. januar 2022 kl. 13.00

Sted: Hebo Fiskesø, Hebovej 86, 6800 Varde

Kom og hør hvad der rører sig i klubben, og hvis du skulle have lyst til at give et nap med er der altid plads til et par nye ansigter i bestyrelse eller udvalg.

 

Bemærk

Der vil som de tidligere år, denne gang IKKE være sammenskuds-kagebord, klubben er vært med sodavand og vand, kaffe og the.

 

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag                                                                                        

6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år

                På valg er:

                Christina Kyhl - Modtager ikke genvalg

                Michaela Schmidt - Modtager genvalg

                Fabian Schmidt - Modtager genvalg

                Rebecca Wagner - Modtager genvalg

                Pirjo Kristiensen - Modtager ikke genvalg

7.            Valg af revisor og revisorsuppleant

                På valg er:

                Nino Kyhl

                Ulla Harbo

8.          Valg til diverse udvalg

                Aktivitetsudvalg

                Alridsudvalg

                Bladudvalg

                Juniorudvalg

                Stævneudvalg

                Islandshestens dag udvalg

 

Kratluskerudvalg

9.         Eventuelt

 

Forslag til vedtægtsændring

Vi i bestyrelsen er kommet med et forslag til et vedtægtsændring, så vi fremover også har mulighed for at afholde generalforsamlingen virtuelt og eller en kombination af fysiks fremmødte og virtuelt  

 

§ 6.2 (ny)

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen uden fysisk fremmøde (virtuelt) skal godkendte deltagere i den virtuelle generalforsamling betragtes som ”fremmødte medlemmer”.

b. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamling som en kombination af virtuelt deltagende og fysisk fremmødte medlemmer, så betragtes både de godkendte, virtuelt deltagende og de fysisk fremmødte og godkendte medlemmer som ”fremmødte medlemmer”.

 

Dreki er en aktiv klub, som henvender sig til alle med interesse i den islandske hest, og søger du måske andre i det sydvestjyske, som har det på samme måde? Så er du kommet det rigtige sted hen.

 

Dreki arrangere årligt 1 -2 stævner, fælles rideture, kurser, foredrag, følshows, hyggestævner, kratlusker stævner, islandshestens dag m.m.

 

Har du spørgsmål eller andet skal du være meget velkommen til at kontakte os.

Du kan også finde os på FACEBOOK under Dreki - Sydvestjysk islandshesteklub