10.08.2020 - Kraklusker stævne

Pga. diverse årsager har krakluskerudvalg besluttet at aflyse stævne i 2020. 
De vender stærkt tilbage i 2021 :) 

 

Desuden er en del drekiarrangementer stadigvæk på standby eller er også aflyst i år. 


Men vi glæder os til følskuet i oktober måned. :D 

24.01.2020

Skal du afholde en Dreki arrangement? 

 

Du kan finde vejledning her:  Vedtægter og regler

Bestyrelsen prøver at opdatere løbende med nye dokumenter.

 

Se lidt om hvad der er planlagt i 2020: Kalender

24.01.2020

Referatet til generalforsamlingen ligger klar som download :-)

 Referater

Generalforsamling

Generalforsamling den 19.01.2020

 

Indkaldelse til generalforsamling den 19. januar 2020 kl. 13.00

På Kokspang Gl. Skole, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg V.

Kom og hør hvad der rører sig i klubben, og hvis du skulle have lyst til at give et nap med er der altid plads til et nyt ansigt i bestyrelse eller udvalg.

 

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag                                                                                        

6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år

                På valg er:

                Ulla Marstrand – modtager ikke genvalg

                Michaela Schmidt – modtager  genvalg

                Christina Kyhl – modtager  genvalg

                Sallie Nielsen - modtager genvalg

                Maibritt  Gadeberg – modtager ikke genvalg

7.            Valg af revisor og revisorsuppleant

                På valg er:

                Nino Kyhl - modtager genvalg

                Ulla Harbo -  modtager genvalg

8.          Valg til diverse udvalg

                Stævneudvalg

                Aktivitetsudvalg

                Juniorudvalg

                Bladudvalg

9.         Eventuelt

Der vil som tidligere være sammenskuds-kagebord. Klubben giver kaffe, te og sodavand

JO FLERE DER BAGER, JO FLERE KAGER

 

I forbindelse med Drekis generalforsamling d. 19. januar, vil stævneudvalget holde et lille informationsmøde, hvor man kan høre mere om stævneudvalgets arbejde, stille spørgsmål og selvfølgelig mulighed for at melde sig til udvalget. Det vil foregå umiddelbart inden Generalforsamlingen fra kl. 11.30-12.30. Generalforsamlingen starter kl. 13.00.