Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Flere nyheder

18.11.16

Juleoptog Ribe

18.11.16

Driftsproblemer

13.05.16

Sydjysk 2016

gå til arkivet ->

Naturudvalget i DI har trukket sig...

05-11-2013

Læs hvorfor her...

Kære Klub

For nyligt trak hele Naturudvalget sig. Vi redegjorde for årsagen i et brev til DI?s bestyrelse. (Læs brevet nederst på siden) Vi valgte at trække os i stilhed, da det ville være utroligt skadende for udvalgets arbejde med Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Rideforbund, hvis det kom ud, at DI?s bestyrelse igennem det seneste år har modarbejdet udvalgets arbejde.

Men vi er oplyst om, at der på Klubmødet i lørdags blev sagt af Formand for Fælleskomiteen Jens Tølbøll Mortensen, at han ikke vidste, hvorfor vi havde trukket os. Han taler mod bedre vidende. Derfor fremsender jeg vedhæftet Naturudvalgets brev til DI?s bestyrelse med begrundelse for vores fratræden. Vi har set det før og nu må bestyrelsens tåge af fortielser og usandheder bringes til ophør. Nedenstående følger eksempler herpå.

1) Vi blev allerede på vores første møde med Jens Tølbøll Mortensen mødt med mistillid og negativitet. Sideløbende hermed er vi blevet mødt med insinueringer fra Torben Haugårds side om, at der skal ?ryddes op?. Hvem har briefet dem så negativt? Og på hvilket grundlag?

2) Naturudvalget er i et bestyrelsesreferat omtalt som autonome. For os er det et skældsord. Vi har altid fulgt vores kommissorium, har altid overholdt budgettet (ofte returneret et temmelig stort beløb, fordi det ikke kunne overføres) og vi har indtil Torben Haugård overtog roret altid været i løbende dialog med bestyrelsen.

3) Den siddende bestyrelse har tromlet et nyt kommissorium ned over Naturudvalget og har slet ikke villet lytte til vores erfaring. Vores indvendinger mod kommissoriet blev fuldstændigt tilsidesat. I det nye kommissorium blev vi forbudt at tale med nogen samarbejdspartnere uden forudgående accept fra bestyrelsen. Langt hovedparten af udvalgtes arbejde sker i samarbejde med disse partnere. Med bestyrelsens negative indstilling til Naturudvalget kunne vi forudse, at det nye kommissorium ville lamme arbejdet. Naturudvalget har ikke godkendt det nye kommissorium. Naturudvalgets arbejde har været kontinuerligt og helt på linje med de tanker, som blev formuleret allerede i Gunnar Johnssons tid som formand for Naturudvalget. Man kan ikke med så politisk arbejde skifte kurs hvert andet år. Resultater opnås kun ved et langt og vedholdende træk.  

4) Jens Tølbøll Mortensen skriver i sin beretning til den kommende generalforsamling, at naturarbejdet nu kan gentænkes. Hidtil har han dog ikke bidraget med en eneste tanke om naturarbejdet siden sit valg.

5) Selvom både FEIF præsident Jens Iversen og den afgåede formand for Naturudvalget/nu Director of Leisure Riding i FEIF Lone Høgholt selv har gjort det klart for Jens Tølbøl Mortensen, at hendes afgang ikke var begrundet i en konflikt med arbejdet i FEIF, meldte Jens Tølbøll Mortensen og bestyrelsen dette ud.

6)  Naturudvalget aflyste det årlige møde for kredsrepræsentanterne fordi vi - få dage forinden - stod uden formand og fordi bestyrelsen pludseligt påstod, at vi arbejdede uden kommissorium (men det har ligget på hjemmesiden  i alle årene og været udgangspunkt for vores arbejde!). Bestyrelsen meldte i stedet ud, at det skyldes manglende tilmeldinger. Det er ikke korrekt, da mødet blev aflyst inden tilmeldingsfristens udløb.


Torben Haugård opfordrer i Tølt nr. 1 2013 til, at der skal holdes en god tone, men er selv foregangsmand for det modsatte. Hvilket moderne menneske, vil udsætte sig selv for at arbejde frivilligt for en forening, hvor formanden på hjemmesiden, i korrespondancer og i referater hænger folk ud på en meget ubehagelig måde med navns nævnelse? Listen er lang over bestyrelses-, komite- og udvalgsmedlemmer, der gennem de seneste år har trukket sig fra frivilligt arbejde i dette topstyrede, næsten diktatoriske miljø. Er det 8-10-12 personer?

Jeg skriver til Jer af ærlig bekymring for Dansk Islandshesteforenings fremtid og fordi Naturudvalgets arbejde gennem mange år nu er på katastrofekurs på grund af bestyrelsens uprofessionelle håndtering  af naturarbejdet og manglende villighed til at indgå i en konstruktiv dialog. Dansk Islandshesteforening er blevet en forening, hvor bestyrelsesformanden har været foregangsmand for en omgangstone, hvor man taler om - ikke med hinanden. Det er synd for Dansk Islandshesteforening.


Med venlig hilsen

Jan Kretzschmer (fratrådt medlem af Naturudvalget)

Læs brevet til DI her